T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çerkeş Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Çerkeş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyonumuz & Vizyonumuz

Güncelleme Tarihi: 21/03/2019MİSYONUMUZ

İnsan ve Hasta Haklarına saygılı, gelişime açık, çağdaş bir sağlık hizmetini, güvenli ve huzurlu bir ortamda etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmak.VİZYONUMUZ

Ekip anlayışı ile personelin aktif katılımını, sürekli gelişim için sürekli eğitimi, motivasyon ve iletişimi, çağdaş bir çalışma ortamını, sürekli, etkin ve hakkaniyetle, uygun hizmet, bireysel ve toplumsal memnuniyeti arttırmak, sektörler arası işbirliğini, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat  çerçevesinde hizmet sunumu.DEĞERLERİMİZ

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet,  hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.